Pomiń łącza nawigacji>Kontakt

Kontakt

Koordynator projektu dr inż Radosław Szczerbowski tel. 61 665 20 30
Sprawy organizacyjne mgr Ewa Szloser tel. 61 665 20 77
fax. 61 665 25 48

Adres do korespondencji
Dzienakant Wydziału Elektrycznego
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A pok. 10
60-965 POZNAŃ
z dopiskiem "Energetyka dla Energicznych"

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego