Pomiń łącza nawigacji>Staże

Staże

Lista rankingowa
Harmonogram staży
Regulamin staży na kierunku zamawianym "Energetyka dla energicznych"
Załącznik - Kwestionariusz osobowy
Załącznik - Oświadczenie PIT-2
Załącznik - umowa o staż pomiędzy Organizatorem a Stażystą
Załącznik - umowa o staż pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorstwem
Załącznik - program stażu
Załącznik - karta czasu pracy
Załącznik - raport miesięczny z przebiegu stażu
Załącznik - zaświadczenie o odbyciu stażu
Załącznik - ankieta ewaluacyjna wypełniana przez Stażystę
Załącznik - ankieta ewaluacyjna wypełniana przez Przedsiębiorcę

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego