Pomiń łącza nawigacji>Stypendia>Dokumenty

Dokumenty stypendialne

Zgodnie z harmonogramem projektu „Energetyka dla Energicznych”, w październiku bieżącego roku przyznane zostaną kolejne stypendia. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium na kierunku zamawianym oraz wypełnienie Wniosku o przyznanie stypendium i złożenie go wraz z Oświadczeniem o numerze konta w Biurze Projektu (Dziekanat WE pok. 10) u Pani mgr Ewy Szloser.
Termin składania wniosków: do dnia 17 października 2014 r.
Brak złożenia wniosku w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z ubiegania się o stypendium.

Regulamin przyznawania stypendiów   
Formularz wniosku o przyznanie stypendium   
Oświadczenie do kwestury o numerze konta   

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego