Pomiń łącza nawigacji>Stypendia>Przyznane stypendia

Przyznane stypendia

Protokół komisji konkursowej z dnia 27.10.2014 roku
oraz lista rankingowa złożonych wniosków
w roku 2014/2015

 

   

Protokół komisji konkursowej z dnia 24.10.2013 roku
oraz lista rankingowa złożonych wniosków
w roku 2013/2014

 

   

Protokół komisji konkursowej z dnia 5.11.2012 roku

 

Lista rankingowa złożonych wniosków w roku 2012/13     
   

Protokół komisji konkursowej z dnia 21.11.2011 roku

 

Lista rankingowa złożonych wniosków w roku 2011/12     
   

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego