Pomiń łącza nawigacji>Szkolenia>SEP

Szkolenia i egzaminy SEP

Materiały z zajęć na temat BHP
Materiały z zajęć na temat Pomiarów cz. 1
Materiały z zajęć na temat Pomiarów cz. 2
Materiały z zajęć na temat Instalacji elektrycznych

Lista osób, która złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP
wraz z przydzielonym terminem egzaminu 

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego