Pomiń łącza nawigacji>Wyjazdy>Marzec 2014

Wyjazd dydaktyczny
na Targi ENEX 2013 – Kielce
17-18 marzec 2014

Lista uczestników

Program wyjazdu

UWAGA: Wszyscy uczestnicy wyjazdu proszeni są o zarejestrowanie się stronie: http://www.targikielce.pl/index.html?k=enex&s=form_zwiedz

 

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego