Pomiń łącza nawigacji>Zajęcia dodatkowe

Zajecia dodatkowe

Materiały do zajęć z przedmiotu Safety aspects of CANDU & LWRs

Materiały do zajęć z przedmiotu Stan i perspektywy rozwoju układów gazowo-parowych

Materiały do zajęć z przedmiotu Wtórne metody ograniczania emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych

Program zajęć z przedmiotu Czyste technologie węglowe
Ankieta na temat zajęć Czyste technologie węglowe
Wyniki ankiety na temat zajęć Czyste technologie węglowe

Ankieta zajęć Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną
Wyniki ankiety Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną

Lista z podziałem na grupy na zajęcia dodatkowe w semestrze letnim 2013/2014

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego