Pomiń łącza nawigacji>Zajęcia wyrównawcze

Zajecia wyrównawcze

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z chemii

ANKIETA - Ocena zajęć wyrównawczych z chemii

Wyniki ankiety z chemii

REGULAMIN kwalifikacji na zajęcia wyrównawcze
z przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze
z przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Wyniki ankiety z Podstaw elektrotechniki i elektroniki

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego