Pomiń łącza nawigacji>Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Poznań, dn. 18.12.2014 r  
Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia rozwijającego zdolności interpersonalne

 


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego dotyczącego "Organizacja wyjazdu do Elektrociepłownii w: Zielonej Górze, Turów oraz Elektrowni Wodnej w Dychowie" znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się pod adresem: http://www2.put.poznan.pl/zamowienia/opublikowane .
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego